Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skloňování názvu Žďár

K vytvoření této stránky mne vedla neustálá polemika na různých internetových diskuzních fórech o skloňování názvu našeho města. Řeč je především o 6. pádě slova Žďár.

Pídit se po tom, jestli je správně česky ve Žďáře či ve Žďáru může být složitější. Obyvatel Žďáru (domorodci zvaný Žďárák) bude prosazovat první variantu, ale především lidem z Čech a novinářům Žďárského deníku (kterými jsme my Žďáráci často nazýváni Žďárany) se právě tato varianta "až tak moc nezamlouvá".

Podobně jsou na tom  ale i výrazy: v dopise – v dopisu, v rozhlase – v rozhlasu, v autobuse – v autobusu a další. Rozkolísaný systém češtiny nám tak dává na vybranou, ale vlastně nám tím ztěžuje rozhodování, jaký tvar slova je správný a jaký tvar tedy užít.

Já mám na to jednoduchou pomůcku, kterou se řídím ve všech textech na svém webu. Žďáráci mne pochopí a ostatní snad prominou...

Žďáráci říkají ve Žďáře.

Žďárané říkají ve Žďáru.

A co k danému tématu uvádí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR? Oficiální skloňování slova Žďár vypadá následovně:

V 6. pádě lze tedy použít obě koncovky, ale frekventovanější podoba je se zakončením -ru. Při rozhodování, kterou koncovku užívat (zda -ru, či -ře), hraje důležitou roli zázemí regionální mluvy. Podoba s koncovkou -ě (e) je častější na Moravě než v Čechách.

Závěrem se ještě sluší dodat, co vlastně znamená slovo žďár. Dle Slovníku spisovného jazyka českého má slovo žďár následující významy:

  1. vypálená část lesa určená k osídlení a k polnímu hospodářství;
  2. pohanské obětiště, pohřebiště, ohniště;
  3. jméno několika obcí v Čechách a na Moravě.

 

Již od počátku nebylo mým záměrem touto stránkou někoho poučovat, jenom jsem chtěl dát najevo, že já jsem Žďárák, žiji ve Žďáře a i nadále budu pokračovat v psaní o Žďáře.