Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dolní hřbitov se sochou Anděla Posledního soudu

Hrozba morové epidemie vedla žďárského opata Václava Vejmluvu (1670–1738) k rozhodnutí vybudovat v blízkosti žďárského kláštera hřbitov. Postupem času začal být nazýván jako tzv. "Dolní hřbitov", poté, co na začátku 19. století byl u kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře zřízen nový "horní hřbitov".

Stavba, zbudovaná v roce 1709 podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723), měla původně trojúhelníkový půdorys. Na každém vrcholu trojúhelníku byla umístěna oválná kaple. Jedna z kaplí sloužila zároveň jako vstupní brána hřbitova. Půdorys trojúhelníku a tři kaple byly symbolem Nejsvětější Trojice. Jednotlivé kaple propojují zvlněné hřbitovní zdi.

Této ikonografii odpovídá i umístění sochy Anděla Posledního soudu s pozounem na tříbokém podstavci ve středu hřbitova. Socha pochází z dílny sochaře Řehoře Thenyho (1695–1759). Na hřbitov byla umístěna mezi lety 1729 a 1733.

V roce 1755 za opata Bernarda Henneta (1699–1770) došlo z kapacitních důvodů k rozšíření hřbitova, které narušilo původní symboliku. Jedna zeď byla zbourána a byla dostavěna čtvrtá kaple stejného vzhledu jako původní tři. Plocha hřbitova byla uzavřena dvěma novými zdmi. Základ původní zdi hřbitova byl zachován a je patrný dodnes.

V areálu Dolního hřbitova jsou umístěny zrestaurované originály soch světců, které byly sejmuty a nahrazeny kopiemi při rekonstrukci nedalekého barokního kamenného mostu v roce 2008.

 

Půdorys původního Dolního hřbitova před rozšířením v roce 1755

pudorys-dolniho-hrbitova.jpg

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Dolní hřbitov